28.12.2018

Pametna klupa Skrad - Munjara

U Skradu u blizini hidrocentrale Munjara postavili smo pametnu klupu.

Hidrocentrala „Munjara“ izgrađena je 1921. godine i druga je najstarija hidrocentrala u Hrvatskoj. Lokalno stanovništvo i danas u svakodnevnom govoru za hidrocentralu koristi izraz „Munjara“. Njenom izgradnjom Skrad je prvi u Gorskom kotaru dobio električnu energiju. U njoj i danas radi i proizvodi struju generator koji je postavljen zajedno sa Francisovom vodenom turbinom, još u vrijeme gradnje. Drugi je generator s turbinom ugrađen 1961. godine i manji je od prvoga.
U neposrednoj blizini hidrocentrale postavili smo modularnu pametnu klupu. Klupu smo izradili od max compact exterior ploča, otpornih na atmosferske utjecaje i vandalizam. Stup sa solarnim panelom akumulira energiju koja se može koristit za punjenje raznih uređaja putem USB sučelja.

www.size-projekti.hr