Cijenimo vaše mišljenje

Sukladno čl. 8 Zakona o zaštiti potrošača svoje pisane prigovore možete poslati na našu adresu:
SIŽE_KUPRES d.o.o.
Mirnovečka 32, Mala Rakovica
10430 Samobor
ili na naš e-mail: reklamacije@sizekupres.hr
 
Ime
Prezime
Tvrtka
E-mail
Tel
Fax
Koju vrstu komentara želite poslati
Prigovor
Pohvala
Prijedlog
Upišite vaš komentar