23.03.2011

Predstavljanje programa Tri D Corpus u emisiji ''e-hrvatska''

Sudjelovali smo u emisiji e-hrvatska i predstavili program Corpus tvrtke Tri D Corpus koji svakodnevno koristimo u našem proizvodnom procesu.

Corpus je domaći program koji nudi kompletnu podršku u izradi namještaja. Osim dizajnerima namijenjen je i proizvodnim inženjerima koji njime ubrzavaju i kontroliraju proizvodni proces. Program Corpus koristi i tvrtka Siže Kupres, a više o samom programu i korištenju pogledajte u nastavku: