Zaštita okoliša

Naša odgovornost i briga za okoliš ugrađeni su u sistem poslovanja i djelovanja svih zaposlenih.

Kompanija posluje u skladu sa zakonskim propisima te se napori i nastojanja u zaštiti okoliša naročito ogledaju u sljedećem:

  • u racionalnom korištenju toplinske i električne energije,
  • u odabiru materijala i sirovina koji nisu opasni  za okoliš,
  • u smanjenju otpada i njegovom adekvatnom zbrinjavanju i oporabi,
  • u osvješćivanju djelatnika o načinima, mogućnostima i obvezama zaštite kako njih samih tako i njihovog radnog okruženja.