Saznajte više na:

www.size-projekti.hr

Siže projekti katalozi

 

BROŠURA SIŽE PROJEKTI 
 Brošura sadrži informacije o SIŽE PROJEKTIMA., o ciljevima i filozofiji, objašnjenje zašto odabrati naše sisteme, donosi pregled i opis materijala i sistema, pregled referentne liste.

SIŽE PROJEKTI – BROŠURA (2,8Mb)

 

 

 

KATALOG SISTEMA SANITARNIH, GARDEROBNIH I TUŠ KABINA, GARDEROBNIH ORMARIĆA I PRATEĆE OPREME
Katalog sadrži informacije o SIŽE_KUPRESU d.o.o., o ciljevima i filozofiji, objašnjenje zašto odabrati naše sisteme, donosi pregled i opis materijala za izradu, modele kabina, linije okova, alu profile, dodatnu opremu za kabine, garderobne ormariće i dodatnu opremu, pulteve i dodatnu opremu za pulteve i klupe.

SIŽE PROJEKTI – KATALOG (30,8Mb)